måndag 12 december 2016

Vecka 50

Hej!

Den här veckan har vi kapitel 15 i läsläxa. Läxan är till fredag, vilket beror på att vi i god tid vill samla in böckerna före nästa veckas avslutning. Barnen kommer att få en annan bok i läsläxa nästa termin.

Vänliga hälsningar

Martina, Cecilia, Andreas och Pia