måndag 16 januari 2017

Vecka 3

Hej!

Då var igång med en ny termin och vi tycker att vi har haft bra uppstartsdagar tillsammans med era barn. Med en ny termin kommer också nya arbetsområden och nya mål att arbeta mot.

Matematik
Vi lägger vi just nu mycket tid på att repetera plus och minus, både med och utan tiotalsövergångar. Det är viktigt att detta blir automatiserat och därför är det nu mycket färdighetsträning. Vi repeterar de olika strategierna som vi gått igenom under hösten (tvillingarna 6+6, 7+7, 8+8, 9+9) räkna upp/ned till 10 först (14-6= 14-4-2= 8 samt 7+8=7+3+5=15). Varje dag kör vi även ett mattetest som vi vill att de klarar på 5 minuter. När de klarat testet går de vidare till en svårare nivå, det blir mycket individuell färdighetsträning här. Vi spelar även olika spel, lägger pussel och räknar klart kapitel 3 i matteboken. Det är bra om ni också kan färdighetsträna plus och minus hemma. Ett sätt är att spela kortspelet Stress. Reglerna kan ni läsa nedan.

ADDITION
2 spelare
Ta en vanlig kortlek men ta bort alla klädda kort (knektar,damer och kungar). Essen är värda 1.
Blanda och dela ut kort så ni får halva kort- leken var.Lägg högarna framför er med baksidan uppåt och siffrorna neråt. Lägg upp varsitt kort samtidigt på bänken,exempelvis 8 och 2. Den som först svarar vad summan av 8 + 2 är lika med, vinner båda korten. Svarar ni samtidigt,så får ni varsitt kort.
Den som får mest par när högarna är tomma, vinner.


SUBTRAKTION
2 spelare

Ta en vanlig kortlek men ta bort alla klädda kort (knektar,damer och kungar). Essen är värda 1.
Blanda och dela ut kort så ni får halva kort- leken var. Lägg högarna framför er med baksidan uppåt och siffrorna neråt. Lägg upp varsitt kort samtidigt på bänken,exempelvis 8 och 2. Den som först svarar vad 8 - 2 är lika med, vinner båda korten. Svarar ni samtidigt, så får ni varsitt kort.
Den som får mest par när högarna är tomma, vinner.


Svenska

Vi fortsätter jobba mycket med läsning och skrivning. Kommande veckor kommer vi lägga mycket fokus på att läsa och skriva faktatexter som hänger ihop med vårt NO tema "Djur och natur".

NO
Nytt tema som handlar om djur och natur. Förra veckan arbetade vi med hur djuren gör på vintern och den här veckan kommer vi fokusera på vad som kännetecknar däggdjur samt några däggdjur som finns i Sverige som t.ex björn, älg, hare, mus och ekorre. Vi kommer titta på filmer, diskutera och läsa och skriva faktatexter.


Läxor vecka 3:

Matematik: Mattestencil (färdighetsträning)
Svenska: Läsläxa kapitel 1

Vänliga hälsningar Cecilia, Martina, Andreas och Pia