måndag 28 september 2015

Vecka 40

Hej alla föräldrar i 1AB!


Här kommer lite information från skolan. En del är nytt och en del tog vi upp på föräldramötet.


Våra lektioner börjar 8.10 (9.10 på måndagar). Då ska eleverna vara på plats. Sen ankomst kommer att föras in på skola24 som ogiltig frånvaro. Detsamma kommer att gälla sen ankomst efter raster.


Det är viktigt att alla är med på idrotten. Är man i skolan kan man vara med på idrotten. Är man förkyld kan man vara med, men tar det lite lugnare.


Vi kommer snart att ha utvecklingssamtal. Dessa kommer att ligga på skoltid. Mer information kommer när vi har beslutat om datum.


På föräldramötet pratade vi om klassernas scheman och våra skolämnen. Alla har fått scheman hemskickade. Kontakta oss om någon av er saknar schema eller om ni har frågor.


För övrigt diskuterades följande punkter: Skola24 Vid frånvaro är det viktigt att ni meddelar oss detta via skola24 senast kl 8.00 varje dag ditt barn är sjukt. Om vi inte fått meddelande kommer vi hädanefter att ringa hem. Det handlar om barnens säkerhet, så att vi vet var de är. Telefonnumret till skola24 är: 0515-777000.


Ledighet
Mentor får bevilja högst två skoldagar per läsår. Det är viktigt att kontakta mentor i god tid innan man önskar ledighet, även om det endast gäller en dag. Övrig ledighet måste man ansöka om hos rektor. Blanketter för ansökan finns på skolans hemsida.


Läxor
Läsläxa ges från torsdag till torsdag. Ibland kommer vi även att skicka hem en matte- eller svenskläxa. Den läxan är från tisdag till fredag. Vi meddelar er via bloggen vilka läxor eleverna har. Vi berättade även om läsläxan. Det är viktigt att ni läser läsläxan tillsammans med ert barn varje dag. Givetvis gäller inte detta helger. Om ert barn inte kan läsa än är det helt okej att ni läser för honom/henne. Nu i början kommer säkert många av barnen att lära sig texterna utantill. Det är ett helt normalt steg i deras läsutveckling.


Föräldraråd
Det gläder oss att ni visade så stort intresse för skolans föräldraråd. Representanter i 1A blev Sarah Gurses, Angelica Westerlund och Henrik Gustafsson. I 1B valdes Susanna Benatti, Michael Harly, Camilla Holmström Kjellsson och Nathalie Nilsson. Nästa möte är 17/11 kl 18.30 i stora konferensrummet. Protokoll läggs alltid ut på skolans hemsida.


Med vänlig hälsning
Martina, Lina, Britta och Fredrik